Stockarna avbarkas i stora kontinuerligt fungerande barktrummor. Trummorna är robusta maskiner med mycket processtörningar.  Kontinuerlig övervakning av operatörerna krävs för att hålla barkningsprocessen igång. Operatörerna reglerar avbarkningen genom egen visuell observation och feedback från den efterföljande processen. Överbarkning orsakar fiberförluster. Underbarkning försämrar massakvaliteten. Optimal mängd bark på avbarkade barrstockar antas vara omkring 0,4 vikt-%. På lövstockar är det omkring 0,1 % beroende på lövbarkens starkare påverkan på massakvalitet. I praktiken överbarkar man stockarna hela tiden eftersom operatörerna får personlig feedback endast gällande underbarkning.

De totala fiberförlusterna i skogsindustrins avbarkning är typisk 2 – 4 %. Huvuddelen orsakas av överbarkning. Siffran kan låta orimlig. Den har dock stor betydelse då ca hälften av brukets totala kostnader härstammar från inköp av fiberråvara.

Det har länge varit känt att fiberförlusterna i avbarkningen borde minskas. Ingen märkvärdig utveckling har dock skett. Saknandet av en pålitlig online mätning för avbarkningsresultat har varit det huvudsakliga hindret. Frammarschen av digitaliska metoder har förändrat situationen.  Indmeas har ett pågående pilotprojekt där en mätmetod baserad på bildanalys och maskininlärning utvecklas.

Denna blogg är den första i en serie av tre. Del 2 av bloggen publiceras 12.32019 och berättar om mätmetoden och erfarenheter och resultat från den. Den tredje bloggen som kommer ut 25.4.2019 behandlar tillämpning av mätmetoden i avbarkningens reglersystem och vidare utveckling av avbarkningsprocessen.