Nyheter

Diplomarbete igång om processindustrins vattenbalans

07.09.2015   //   Indmeas

I processindustrin spelar vatten en central roll i både produktionsprocessen och i värmeöverföringen.

Läs mer

Indmeas deltar i utvecklingen av framtidens energisystem för kraft- och värmeverk

14.04.2015   //   Indmeas

Indmeas har blivit vald till Innovationsfinansierings-verket Tekes’ FLEXe program för att bygga ett hållbart och kostnadseffektivt energisystem för kraft- och värmeverk.

Läs mer

"Övervakning av fjärrvärmenät med data från fjärravlästa förbrukningsmätare" - diplomarbete färdigt

09.11.2014   //   Indmeas

Marcus Grönlund har fått sitt diplomarbete om ’Övervakning av fjärrvärmenät med data från fjärravlästa förbrukningsmätare’ hos Indmeas färdigt. 

Läs mer

Första fältkalibreringar utfördes i Estland

21.09.2014   //   Indmeas

Indmeas utförde den 16-17 september de första fältkalibreringarna i Estland. På Eesti Energis kraftvärmeverk i Tallinn kalibrerades fjärrvärmeflödes- och effektmätningar.  

Läs mer

Kvalitetssäkring av avloppsvattenflödes-mätningar är motiverat - stora mätfel vanliga

10.08.2014   //   Indmeas

Flödesmätningar av avloppsvatten är i huvudsak installerade  i öppna kanaler. För att kunna säkra mätningarnas kvalitet, bör de fältkalibreras på installationsplatsen. 

Läs mer

Indmeas presenterade på CEM 2014 konferensen i Istanbul

27.05.2014   //   Indmeas

Indmeas deltog i den internationella CEM 2014(International Conference and Exhibition on Emissions monitoring) konferensen, som behandlade övervakning av industriella utsläpp.

Läs mer

Effektivering av fjärrvärme-/fjärrkyladistribution - diplomarbete börjar

13.04.2014   //   Indmeas

Marcus Grönlund har börjat hos Indmeas ett diplomarbete kring ‘Effektivering av fjärrvärme- och fjärrkyladistribution’. Marcus studerar kemiteknik med process- och systemteknik som huvudämne vid Åbo A...

Läs mer

Indmeas håller presentation om flödesmätningar av rökgaser på årets itf Automationsdagar 5-6 februari

06.01.2014   //   Indmeas

Indmeas har blivit bjuden att hålla ett föredrag om flödesmätningar av rökgaser på årets itf Automationsdagar, som arrangeras av Instrumenttekniska föreningen den 5-6 februari på Friends Arenan i Stoc...

Läs mer

Indmeas utför i Finland ett flertal osäkerhetsbedömningar för utsläppsrapportering 2013

01.12.2013   //   Indmeas

Enligt EU:s MRR författning gällande handelsperioden 2013-2020 skall verksamhetsutövare årligen utföra en osäkerhetsbedömning på de utsläppsmätningar (bränslemängd och rökgasflöde), som är under egen ...

Läs mer

Mera nyttoeffekt av bränsleenergin med nytt verktyg

17.10.2013   //   Indmeas

Salmisaari kraftvärmeverk inom Helsingin Energia och Indmeas har utvecklat ett effektivt verktyg för driftoptimering och förbättring av pannans verkningsgrad. Verktyget hjälper operatörer att köra pan...

Läs mer