Indmeas Digidag i slutet av maj samlade 30 experter från energi-, skogs- och petrokemiska industrin. Dagens talare behandlade ämnet ur sin egen synvinkel och visade exemplar över fina framsteg deras organisationer nått genom digitalisering. Det uppstod intressanta diskussioner och olika synpunkter kring ämnet, men det var ändå spännande att märka att vissa saker angående implementeringen av digiprojekt var lika oavsett bransch.

86% av finska företagen har lagt digitalisering som ett av sina viktigaste mål (Källa: Länk 1). Jag gissar ändå att mängden företag där man på riktigt gör vardagliga åtgärder är betydligt mindre. Viljan och behovet finns alltså där, men nu borde man ta tag i saken och genomföra projekten. Som gemensamt konstaterades, kräver detta modigt risktagande, starkt ledarskap i  förändringen och kundorienterade funktioner.

Genom risktagande mot innovationer

Stora Ensos Marko Yli-Pietilä presenterade företagets digitaliseringsfond, vilket är ett utmärkt exempel på risktagande i ett traditionellt företag inom skogsindustrin. Stora Enso finansierar utveckling av digitalisering med 10 miljoner euro årligen, vilket betyder att vem som helst av personalen kan ansöka om finansiering för sin idé utan kalkylerad återbetalningstid (som vanligen krävs i traditionella IT-projekt). Av finansierade digiprojekt visar sig endast ca 2% vara framgångsrika men den bärande idén bakom digitaliseringsfonden är att man tillåter experiment och lär sig av dem. Enligt Yli-Pietilä måste företaget vara färdigt att satsa och investera i denna typ av utvecklingsprojekt om man vill nå resultat. Ju större mängd idéer man matar in i ”den digitala tratten”, desto större sannolikhet att få fram innovationer, presenterade Yli-Pietilä i sitt föredrag.

Förändringsarbetet kräver starkt ledarskap och goda nätverk

Under seminariet nämndes i flera etapper förändringsarbetet och förbättringens beständighet som de största utmaningarna i implementering av digiprojekt. Hur får man då hela organisationen att binda sig till kulturförändringen och nya artbetssätt? För att slutföra en förändring behövs en stark vision över vart man är på väg och äkta entusiasm mot de nyttor som digitaliseringen medför. Ytterligare krävs goda nätverk och lämpliga partners. Såsom Deloittes Mika Järvensivu konstaterar i sitt inlägg; ingen klarar sig ensam på den stigen utan det krävs mera kunskap och motiverade människor. Företagen som lyckats i dessa har enligt Järvensivu en gemensam faktor: Digitaliseringen är infört i hela företagets DNA.

Deltagandet av kunder mångdubblar digitaliseringen möjligheter

I alla anföranden under Digidagen betonades påståendet som även Indmeas VD Risto Kuoppamäki i sitt inlägg presenterade; den styrande kraften bakom alla digiprojekt borde alltid vara värdet som kunden får. ”Människor ställer frågorna, teknologin erbjuder svaren – och kunden definierar verktygen”, säger Deloittes Järvensivu i sin presentation medan han betonar betydelsen av att man måste förstå kundens affärsverksamhet och dess utmaningar.

Timo Aaltonen från Fortum berättade om hur Fortum lyft sin kundservice till en helt ny nivå med hjälp av sitt Smart Living -koncept. Man har ersatt manuella termostat med artificiell intelligens genom digitalisering så att man kan följa upp och justera lägenhetsspecifika temperaturer till exempel baserade på väderprognosen. Detta leder till energibesparingar och mindre koldioxidavtryck vid sid sidan om stabilare rumstemperaturer - och naturligtvis nöjdare kunder. Som en sammanfattning av Aaltonens inlägg kan man konstatera att digitaliseringstjänster kan utnyttjas effektivare genom att ta med slutkunden redan i utvecklingsfasen.  

Indmeas försäljningsdirektör Ville Tiainen avrundade samma tanke i sitt slutanförande till en mening: ’Ingen digitalisering bara för digitaliseringens skull.’ Digitaliseringen borde aldrig vara ett självändamål utan den skall alltid ge mervärde för affärsverksamheten och det vardagliga arbetet på ett eller annat sätt.

 
Eveliina Päiväniemi

Marknadsföringschef, Indmeas

 

IMG_0124Vi hjälper energi- och processindustrin att utnyttja processdata i den dagliga verksamheten och i utveckling av affärsverksamheten.