Indmeasin tarina

Indmeasin tarina alkaa vuodesta 1986.  Risto Kuoppamäki työskenteli ryhmäpäällikkönä VTT:n
radioisotooppitekniikan teolliset sovellukset –tutkimusryhmässä, jossa kehitettiin erilaisia
merkkiainesovelluksia teollisten prosessien tutkimista ja kehittämistä varten. Virtausmittausten
kenttäkalibrointimerkkiainetekniikka osoittautui niin lupaavaksi ja tarpeelliseksi, että Risto
kumppaneineen perusti Indmeas Oy:n kaupallistaakseen sen. Näin Indmeas sai alkunsa.

Toiminta-alueena oli alusta lähtien Suomen lisäksi myös Ruotsi. Tämä oli mahdollista kun
Riston vaimo, Ami, saatiin mukaan myyntiin. Hän oli nimittäin ruotsinkielen taitoinen ja hyvin
päättäväinen. Ruotsalaisilta asiakkailtaan hän sai ennen pitkää lempinimen ”Järnfru” eli
”Rautarouva”.

Ruotsin markkinoille meno osoittautui onnenkantamoiseksi, sillä 90-luvun alkupuolella Suomen
talouslama halvaannutti Suomen teollisuuden ostotoiminnot. Indmeas selvisi tilanteesta
kasvattamalla toimintaansa Ruotsin puolella.

Indmeas kehittyi ja kasvoi tasaisesti. Virtausmittarivalmistajien kanssa jouduttiin alkuvuosina
silloin tällöin kinaan siitä, kumpi on oikeassa, virtausmittari vai merkkiainemittaus. Erot olivat
välillä isoja. Asiakkaat kuitenkin luottivat Indmeasiin kaiken aikaa. Kinastelu loppui vuonna 1994, kun FINAS myönsi Indmeasille akkreditoinnin KO28 kenttäkalibroinneille.

Indmeasin työntekijät ovat pääosin sekä analysointi- että kenttätyöskentelyn hallitsevia diplomi-
insinöörejä. Tämä takaa sen, että asiakkaalle esittämämme johtopäätösten ja suositusten takana
on aina kenttälaitteisiin asti ulottuva, metrologisesti pätevä mittausdatan laadun varmennusketju.

2010-luvulla digitaalisuuden nopea kehittyminen alkoi myllätä Indmeasin toimintaympäristöä ja
loi kokonaan uudet ulottuvuudet asiakasyhteistyölle. Datan jakaminen verkon yli mahdollisti
Indmeasille asiakkaan prosessidatan jatkuvan laadunvarmennuksen ja edelleen osallistumisen
asiakkaan prosessitehokkuuden jatkuvaan parantamiseen digitaalisuuden keinoilla.

Ja matka jatkuu. Tätä kirjoitettaessa Indmeas on solminut jatkuvan yhteistyösuhteen jo yli 20
asiakkaan kanssa.

Risto Kuoppamäki.jpg

”Yhteistyössä digimatkalle!”

Risto Kuoppamäki

Toimitusjohtaja