Mittauslaadun luotettavuuden jatkuva varmentaminen

 

Prosessidatan tehokas hyödyntäminen

Mittauslaadun jatkuva varmennus helpottaa kunnossapidon toimintaa. Luotettava ja riittävän tarkka mitattu tieto mahdollistaa prosessidatan tehokkaan hyödyntämisen eri tarkoituksiin. Vastaavasti heikkolaatuinen prosessidata johtaa helposti virheellisiin ratkaisuihin – seurauksena on monesti taloudellisia menetyksiä ja jopa prosessien vaaratilanteita.

IndMeasin jatkuvan mittauslaadun ylläpidon ratkaisuilla voidaan varmentaa prosessien eri mittauksien luotettavuus, muutamista mittareista aina suuriin kokonaisuuksiin saakka. Huolellinen kalibrointi ja viritys on ensiaskel mittauksien laadussapitoon, jatkuva varmennus takaa luotettavuuden myös kalibrointien välillä. Varmennuksen piirissä olevien mittareiden tarkkuutta seurataan jatkuvasti, joten pienet ja suuret virheet saadaan paljastettua nopeasti. Käyttämämme menetelmät ovat huomattavasti edistyneempiä ja tarkempia kuin automaatiojärjestelmissä perinteisesti käytetyt, käsin määritetyt viantunnistukset. 

Mittauslaadun jatkuva varmentaminen auttaa kunnossapitoa tehostamaan resurssien käyttöä kohdentamalla mittareiden huolto-, tarkastus- ja kalibrointitoimenpiteet niitä tarvitseviin mittauksiin. Mitattua prosessidataa työssään käyttäville jatkuva varmentaminen tuo luotettavuutta käytettäviin lukuarvoihin – sovelluskohteita ovat esimerkiksi laskutus, investointilaskenta, raportointi sekä erilaiset ohjaukset ja säätöpiirit. Varmennetun prosessidatan hyödyntämiseen eri tavoin voit tutustua tarkemmin IndMeasin energia-, vesi- ja massaprosesseihin suunnattujen palveluiden sivuilla.