Prosessitehokkuuden parantaminen

 

Prosessi- ja energiateollisuuden prosessit ovat käytännössä koko ajan muutostilanteessa. Tämä aiheuttaa sen, että toteutuneen prosessitehokkuuden ja prosessikohtaisen optimin välille jää ajallisesti vaihteleva ero. Eron vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen on käänteinen ja voimallinen. Digitalisaation keinoin tätä eroa voidaan pienentää ja siis kannattavuutta parantaa.

Parantaminen perustuu prosessitehokkuuden jatkuvaan määrittämiseen ja sen suhteellisen hyvyyden analysointiin. Toteutuvaa tehokkuutta verrataan ajohistorian aikaisempaan, vastaavassa prosessitilanteessa toteutuneeseen parhaaseen tehokkuuteen. Vertailun avulla operaattori saa prosessitehokkuuden maksimointiin tuekseen kaiken historiatietokannan sisältämän ajokokemuksen.

 

Tehokkuuden parantamisen osatekijät

IndMeaksen palvelut soveltuvat prosessitehokkuuden keskeisten osatekijöiden parantamiseen. Sovelluskohteita ovat:

Digitaalisuuden keinoin voidaan tukea ja jouduttaa muutoksen johtamista.