Älykäs vesienhallinta

 

Vesitehokkuuden parantamisen ratkaisut 

Vesienhallintapalvelumme auttavat vesikysymyksistä vastuullisia henkilöitä pitämään vedenkäytön langat käsissään. Luotettava näkymä nykyhetkeen, historiaan ja syy-seuraussuhteisiin parantaa ennustettavuutta niin investointien, prosessiongelmien kuin kustannustenkin suhteen. Varmennetun datan päälle rakennettu raportointi pienentää riskiä virheisiin, oli kyseessä sitten prosessimuutosten suunnittelu, ympäristöseuranta tai ylemmän tason KPI-mittarointi. Tyypillinen puutteellisen ja epäluotettavan lähtödatan varassa toimiminen johtaa usein tehottomaan henkilöresurssien käyttöön, eikä keskeisten ongelma- ja parannuskohteiden löytäminen ole mitenkään taattua, saati nopeaa.

Sovelluskohteita löytyy sekä prosessi- ja energiateollisuudesta että kunnallisesta vesihuollosta. Tilanteen mukaan tarvittavaa lisäinformaatiota vesistä ja prosesseista voidaan tuottaa jatkuvalla prosessien seurannalla tai kertaluonteisilla toimenpiteillä. Yhteistyö Indmeasin kanssa tarjoaa luotettavan selkänojan tietopohjaiseen päätöksentekoon, kun tähtäimessä on esimerkiksi päästöjen tai vedenkulutuksen vähentäminen, toimintatapojen parantaminen tai pitkän tähtäimen vesitavoitteiden asettaminen ja seuranta.

 

Osaamisemme vesienhallinnassa

  • Vesienhallinta
  • Päästöjen vähentäminen
  • Veden käytön tehostaminen
  • Laskutuksen oikeellisuuden varmentaminen