Förbättring av processeffektivitet

 

Energi- och processindustrins processer är i praktiken i en kontinuerlig förändringsfas. Detta orsakar att det blir en tidsberoende skillnad mellan den verkliga processeffektiviteten och det process specifika optimalet. Skillnadens betydelse på affärsverksamheten är invers och kraftig. Med digitalisering kan denna skillnad minskas och således förbättra affärsverksamhetens lönsamhet.

Effektiviseringen grundar sig på att kontinuerligt definiera processeffektiviteten och analysera dess relativa godhet. Den verkliga processeffektiviteten jämförs med drifthistorians bästa effektivitet, då processen har varit i ett likt läge. Jämförelsen stöder operatören att maximera processeffektiviteten med att erbjuda historikdatabasens all driftkunskap åt operatören.

 

Förbättring av effektivitet och tillgänglighet

Förfarandet lämpar sig för förbättrandet av processeffektivitetens centrala komponenter, m.a.o. energieffektivitet, råvarueffektivitet samt tillgänglighet.

Med digitalisering kan man även stöda och göra implementering av förändringar smidigare.