Paperi- ja sellutehtaiden energiatehokkuuden bruttomittarina käytetään tuotettujen tonnien määrää jaettuna käytetyn energian määrällä. Tällä tavoin voidaan verrata eri tuotantolaitoksia vuositasolla, mutta johtopäätökseksi vertailusta tiivistyy se, että uudet laitokset toimivat energiatehokkaammin kuin vanhat.

Toinen tapa arvioida tehtaan energiatehokkuutta on tarkastella päälaitteistojen energiatehokkuusspeksejä. Parannuskeinoiksi siivilöityvät tällöin vanhojen laitteistojen korvaaminen uusilla parempien speksien laitteistoilla.

Määräytyykö prosessin energiatehokkuus prosessisuunnittelusta ja laitevalinnoista? Kutistuuko koko energiatehokkuuden parantaminen vanhojen laitosten korvaamiseen uusilla, suunnittelun ja laitekannan suhteen paremmilla laitoksilla?

Ei määräydy eikä kutistu.

 

Energiatehokkuuden ajallinen vaihtelu

Prosessisuunnittelun ja laitteistospeksien lisäksi energiatehokkuuteen vaikuttavat myös prosessilaitteistojen kunto sekä prosessihenkilöstön omaksumat tavat ajaa prosessia.

Kuinka isosta vaikutusosuudesta puhutaan?  En anna prosenttilukuja ­- vielä.  Alustavien havaintojen perusteella veikkaan, että osuus on iso.  Lisäksi se muodostaa energiatehokkuuden herkimmin liikuteltavan osan ja kannattavimman ja helpoimmin toteutettavan säästöpotentiaalin.

Prosessilaitteiden kunto ja ajotavat ovat tehdaskohtaisia. Ne aiheuttavat lyhytkestoista, aina ajovuorotasolle tai vieläkin lyhyempään aikaskaalaan yltävää vaihtelua prosessin energiatehokkuuteen. Energiatehokkuutta on seurattava vähintään samaan tahtiin. Miten tämä on mahdollista?

 

Jäte-energia

Jäte-energian mittausdata antaa mahdollisuuden. Jäte-energialla tarkoitan energiaa, joka dumpataan ympäristöön, ilmaan tai vesistöön, kun sillä ei enää ole käyttöarvoa prosessissa. Prosessin eri kohdissa syntyvät Jäte-energian määrät ja erikoisesti niissä tapahtuvat ajalliset muutokset sisältävät valtavasti tietoa prosessin energiatehokkuudesta.

Jäte-energioiden mittausdata, kun se yhdistetään muuhun prosessidataan, antaa kokonaan uuden näkökulman ja uudet mahdollisuudet ymmärtää energiatehokkuus kokonaisuutena, identifioida kannattavimmat parantamistoimenpiteet, tukea niiden läpivientiä ja varmistaa tehostamistulosten pysyvyys.  Käsiteltävän datan laajuus edellyttää exceliä järeämpien digitalisaation menetelmien käyttöä.

 

Haastamme pioneerihenkisiä tehtaita osallistumaan yhteisiin pilottihankkeisiin kanssamme. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut keskustelemaan kanssani aiheesta tarkemmin.

 

Risto Kuoppamäki

Indmeas Oy

Toimitusjohtaja

 

 untitled javepurkuAutamme energia- ja prosessiteollisuutta hyödyntämään prosessidataa päivittäisessä toiminnassaan ja liiketoiminnan kehittämisessä.