Uusi joustava raportointi Vantaan Energialla

Indmeas valvoo (tuoreen yhteistyösopimuksen mukaan) Martinlaakson voimalaitoksenmittauslaatua ja energiatuotannon avainlukuja. Martinlaakson laitos tuottaa pääosan Vantaan Energian energiasta.

Laitoksella on kolme tuotantoyksikköä, joiden yhteinen sähköteho on 198 MW ja kaukolämpöteho 325 MW.  

Uuden yhteistyön myötä on laitoksella päätetty luopua vanhoista (excel-pohjaisista) käyttökertomuksista ja tilalle tulee uusi joustava käytäntö, jossa laitoksen johto ja operatiivinen henkilökunta saavat omat heille räätälöidyt raportit.  

Raportteja on kolme tasoa – täsmätietoa tuotetaan erikseen laitoksen johdolle, energiatuotannosta vastaaville ja tuotannon toimihenkilöille.   

Johdolle laadittu kuukausiraportti kattaa pääasiassa kokonaisenergiamäärät ja laitoksen käytettävyystiedot sekä kommentteja merkittävistä muutoksista.

Energiatuotannosta vastaaville tuotettu kuukausiraportti (käyttökertomus) on raporteista laajin; tätä käytetään erityisesti vuosihuoltojen ja kehityshankkeiden suunnittelussa. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa mm. tuotantoyksiköiden käytettävyyksistä, käyttötunneista, päästöistä, kulutetuista polttoaineista, toimitetuista energioista ja hyötysuhteista.   

Kolmas raportti on tuotannon toimihenkilöille laadittu oma viikkoraportti; tämä on typistetty yhteenveto edellisen viikon tapahtumista ja suunnitelmista seuraavalle viikolle. Raporttia tullaan käyttämään tuotannon päivittäisen johtamisen työkaluna. 

”Mittauslaadun valvonta on pääasiallinen syy miksi aloitimme yhteistyön Indmeasin kanssa. Uusi raportointi helpottaa valvontaa jatkuvatoimisesti ”, toteaa laitoksen käynnissäpitoinsinööri Samuli Björkbacka. 

Lisätietoja Indmeasilla antaa Ville Laukkanen, puh: 040 550 7317