Holmen Paper Braviken och Indmeas har påbörjat ett samarbete Holmen Paper Bravikenför att minska brukets vattenförbrukning och utsläpp. I samarbetet ingår kartläggning och visualisering av brukets vattenhantering, beräkning av förbättringspotential samt framtagning av förbättringsplan som underlag för förbättringsarbete. Målet med samarbetet är att minska vattenförbrukningen med 2 m3/ton papper.

 

 indmeas_logo_vari_RGB (1)  

Mera information: Dan Lundmark +358 40 516 9726