Iggesunds Bruk och Indmeas har påbörjat ett samarbete vars mål är att uppnå och upprätthålla Iggesund Millen pålitlig produktionsrapportering för cellulosafabriken baserad på kvalitetssäkrade processmätningar för fiberflöde och -koncentration. Pålitlig processdata och produktionsrapportering är en förutsättning för korrekt styrning av produktionen och verksamheten. 

 

Mera information: Dan Lundmark, +358-(0)40 516 9726