Uusi_kalibrointimenetelmä.jpg

Indmeas har tagit i bruk en egenutvecklad kalibreringsmetod vilket möjliggör noggrann och säker kalibrering av flödesmätningar för vatten med hygienikrav. Efter flera års utveckling kan dessa flödesmätningar nu kalibreras med under 2 % mätosäkerhet. De första betydelsefulla kalibreringarna utfördes för ett ledande finskt vattenverks centrala produktionsmätningar.

 

Den nya metoden möjliggör noggrann kalibrering även i de omgivningar där radioaktiva spårämnen inte kan användas. Potentiella tillämpningar finns inom vattenförsörjningen samt livsmedels- och dryckesindustrin.

 

Mera information: Nuutti Lehtikuja, +358-(0)50 321 9131